Haastattelut historiateosta varten

Mikäli suunniteltua tai alustavasti keskusteltua historiateoksen tutkimus- ja kirjoitustyötä halutaan siirtää yrityksen toiminnan kannalta sopivampaan ajankohtaan, on hyvä huomioida muutamia asioita.

Työn varsinaista alkamista odottaessa olisi ensiarvoisen tärkeätä haastatella yrityksen toimintaan ja sidosryhmiin liittyvät ikäihmiset. Heitä ovat muun muassa omistajat sukulaisineen, eläkkeellä olevat työntekijät ja asiakkaat, naapurit, rahoittajat ja monet muut yrityksen asioista tietävät henkilöt.

Haastattelut tulisi aloittaa vanhimmista ja huonokuntoisimmista. Vielä on olemassa henkilöitä, joilta voidaan saada tarkkaa muistitietoa jopa sotia edeltävistä tapahtumista. Heillä saattaa myös olla hallussaan arvokkaita asiakirjoja, valokuvia tai lehtileikkeitä, joita ei ole mahdollista enää myöhemmin saada käytettäviksi. Jo muutaman tunnin pituiseen, digitaalisesti tallennettavaan haastatteluun voidaan saada ratkaisevan tärkeitä tietoja, joita ei voida myöhemmin saada mistään muualta.

Haastattelut voidaan toteuttaa kokonaan erillisinä projekteina, vaikka teoksen varsinainen kirjoittaminen alkaisi vasta vuosia myöhemmin.

Tutkimus- ja kirjoitustyön alkamista odottaessa yrityksen arkistot tulee rauhoittaa. Niitä ja kuvakokoelmia ei pidä tuhota, tiivistää, uudelleen järjestellä tai siirtää mihinkään. Kaikki niin sanotut siivoustoimenpiteet vain hidastavat ja vaikeuttavat tutkimustyötä ja johtavat samanaikaisesti turhiin kuluihin ja työn laadun heikentymiseen. Kokenut tutkija löytää asiakirjat yrityksen pölyisistä arkistohuoneista oikeassa, alkuperäisessä järjestyksessään. Haastatteluprojektin yhteydessä voidaan myös luoda katsaus yrityksen arkistoihin ja tehdä suunnitelma niiden tallentamisesta.