Historiateoksen kirjoittaminen

Yritys- tai yhdistyshistorian julkaiseminen on yleensä työn tilaajalle ainutkertainen ja haastavakin kokemus. Pitäisi tuntea maamme arkistojärjestelmät, erikoiskirjastot ja museot, jotta tiedonsaanti ja teoksen kirjoittaminen olisi mahdollista. Haastateltavia henkilöitä voi olla kymmeniä. Käytettäviksi soveltuvien valokuvien löytäminen sekä arkistoista että yksityisistä kokoelmista vaatii kokemusta, aikaa ja ammattitaitoa.

Yrittäjän ei yleensä ole mahdollista irrottautua arjen töistään tällaiseen historiahankkeeseen, vaan hän tarvitsee luotettavan tekijän, joka hoitaa historiateoksen ideasta valmiiksi teokseksi. Tavallisesti historiateoksen julkaiseminen liittyy johonkin yrityksen juhlapäivään tai -tilaisuuteen.

Olen kirjoittanut historiateoksia päätoimisesti jo lähes neljännesvuosisadan ajan. Lähinnä olen käsitellyt liikennettä, linja-autoja, kuorma-autoja ja viime vuosina myös laivoja, ihmisten ja tavaroiden välttämätöntä liikkumista. Olen kirjoittanut myös yrittäjien elämäkertoja sekä teollisuuslaitosten ja yhdistysten historioita. Lehtiartikkeleita on kertynyt sanoma- ja ammattilehtiin lukematon määrä. Olen ollut avustajana ja työn ennakkotarkastajana kymmenissä muiden henkilöiden kirjoittamissa historiateoksissa.

Toteutan historiateoksenne ideasta valmiiksi teokseksi etukäteen sovituilla ehdoilla ja aikatauluilla. Työn kustannukset ovat aikasidonnaisia, työssä kuluu useita kuukausia, joskus jopa vuosia, riippuen työn laajuudesta ja asiakkaiden toivomuksista.