Neuvottelut yrityksenne arkistojen siirtämisestä asianmukaiseen laitokseen

Autan mielelläni yrittäjiä heidän suunnitellessaan arkistojensa kokonaisvaltaista säilyttämistä ja fyysistä sijoittamista. Minulla on yli 20 vuoden kokemus liikennealan arkistojen siirrättämisestä asianmukaiseen laitokseen. Jopa kymmenien yritysten ja yhdistysten arkistoja olen ollut mukana fyysisesti kantamassa ja siirtämässä ensisijaisesti Mikkelissä toimivaan Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoon ELKAan. Näin on tuleville sukupolville pelastettu yhteensä satojen yritysten arkistoja, joista muuten merkittävä osa olisi ajan saatossa tuhoutunut. Joitakin täysin korvaamattomia arkistoja on saatu pelastetuksi jopa siirtolavoilta ja kaatopaikalta.

Yrityksenne arkistot ovat omalta osaltaan toimialanne kokonaisvaltaista historiaa. Ne ovat myös kotikuntanne ja maakuntanne ja jopa koko maamme yhteistä historiaa. Asiallisesta yritysarkistojen järjestämisestä ja pitkäaikaisesta tallentamisesta on viime vuosina tullut yhä luonnollisempaa toimintaa. Monien organisaatioiden arkistot ovat tallessa ja tarvittaessa myös tutkijoiden käytettävissä.

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (ELKA) on erikoistunut yksityisten yritysten arkistojen tallentamiseen. Sinne on siirretty jo tuhansien yritysten arkistoja. Suurimmat arkistoyksiköt sisältävät satoja metrejä mappeja, kun taas pienimpiin arkistoyksiköihin saattaa kuulua muutamia asiakirjoja tai valokuvia. Myös sähköinen arkistointi yleistyy nopeasti. ELKAssa on noin 3700 eri yrityksen ja organisaation arkistoa.

Linja-autoalan osalta suurimpia arkistoja ELKAssa ovat Linja-autoliitto ry:n, Oy Matkahuolto Ab:n ja suurten linja-autoyritysten arkistot. Lisäksi sinne on tallennettu suurten autokoritehtaiden arkistoja. ELKAssa on kymmeniä tuhansia linja-autoliikenteeseen liittyviä dioja ja valokuvia 1910-luvulta nykypäiviin asti. ELKAssa säilytettävästä linja-autoalan aikataulukokoelmasta on internetissä julkaistu yli 22 000 aikataulua 863 eri yrittäjältä.

Tavaraliikenteestä ELKAan on tallennettu muun muassa Suomen Kuorma-autoliitto ry:n (SKAL) sekä sen jäsenjärjestöjen arkistot. Lisäksi siellä on kymmenien suurten tavaraliikenneyrittäjien arkistoja.

Voin yhteistyössä yrittäjän kanssa seuloa olennaisimmat asiakirjat ja toimittaa ne ELKAan järjestettäviksi ja tallennettaviksi. Toimiville yrityksille ELKAssa on vastaanottomaksu, jolla katetaan vastaanotettavan arkiston järjestelykustannuksia. Arkistot järjestetään yleisen arkistokaavan mukaisesti, ja arkiston sisältö voidaan kuvailla sähköisissä arkistoluetteloissa.

Tärkeintä on, että ennen arkistojen siirtämistä minnekään otetaan yhteyttä ELKAan tilanteen arvioimiseksi. Arkistojen luovuttaminen väliaikaisiksi katsottaville tahoille kuten kosteisiin tai kylmiin tiloihin tulee vuosien saatossa tuhoamaan arvokkaat arkistonne. Tallentaminen tulee keskittää virallisiin yhteiskunnan tukemiin arkistoihin. Yksityisille toimijoille luovutettaessa ei ole taetta jatkuvuudelle.