Suomen ja Azerbaidzanin tasavallan välinen kuorma-autoliikenne ja sen kehittämismahdollisuudet

Kurkinen, Jari: Suomen ja Azerbaidzanin tasavallan välinen kuorma-autoliikenne ja sen kehittämismahdollisuudet. MBA-lopputyö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. 91 sivua, sisältää karttoja.

Laadin tutkimustyön Suomen ja Azerbaidzanin tasavallan välisestä kuorma-autoliikenteestä ja sen kehittämismahdollisuuksista vuosina 1997–98. Se oli osa Jyväskylän yliopiston kauppatieteen laitoksen MBA-tutkimuksen lopputyötä. Tutkimustyötäni ohjasi Jyväskylän yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Pertti Kettunen.

Tämä kansainvälisen liikenteen tutkimustyö liittyi suomalaisten kuljetusliikkeiden harjoittamaan Venäjän transitoliikenteeseen, joka kasvoi voimakkaasti 1990-luvulla Neuvostoliiton romahdettua. Säännöllinen rekka-autoliikenne Azerbaidzaniin alkoi 1997. Kuljetusliikkeen ajatuksena oli, että erikoistumalla Kaukasian ja Keski-Aasian tasavaltojen liikenteeseen voidaan menestyä paremmin kuin loppuun asti kilpaillulla Moskovan-liikenteellä. Tarkoituksena oli varastoida länsimaista Azerbaidzaniin matkalla ollutta tavaraa Suomeen ja toimittaa sitä eteenpäin asiakkaiden toivomalla aikataululla. Tuotteet olivat lähinnä öljynporauskalustoa ja niiden varaosia sekä elintarvikkeita.

Tutkimustyössäni haastattelin sekä Suomen Pankin että Lappeenrannan yliopiston idänkaupan asiantuntijoita. Lisäksi käytin apuna Vaalimaan, Nuijamaan ja myös Vainikkalan raja-asemien päälliköiden asiantuntemusta. Kuljetusliike R. Pynnönen Oy:n henkilöstö Suomessa ja Moskovassa antoi apuaan tässä tutkimuksessa.

Suomalaisten Venäjän lävitse suorittamat kuljetukset 1990-luvulla olivat haasteellisia ja niissä oli monta muuttujaa. Kuljetusliikkeet perustivat ulkomaisia tytäryrityksiä, siirsivät autojaan niiden alaisiksi ja palkkasivat ulkomaisia kuljettajia. Azerbaidzanin liikenteen tuhoksi 1990-luvulla muodostui elokuussa 1999 alkanut toinen Tšetšenian sota, joka vähitellen aiheutti eniten käytetyn maantiereitin sulkemisen. Asiakkaat eivät voineet kovin kauaa odotella tilanteen selkiytymistä vaan alkoivat toimittaa tavaroitaan muiden satamien ja valtioiden kautta.

Kuvat: Tampereelta Azerbaidzanin pääkaupunkiin Bakuun tuli matkaa lähes 3500 kilometriä. (Google-maps, 26.9.2019) – Kuljetusliike R. Pynnönen Oy:n Venäjän-liikenteen Sisu 1990-luvun loppuvuosina (Jari Kurkinen) – Kuljetusliike R. Pynnönen Oy:n tuliteriä Venäjän-liikenteen Sisuja vuonna 1996. (Jukka Pynnösen kokoelmat)