Talvi- ja jatkosodan linja-autot. Tiedot maamme sotavuosien 1939-1944 linja-autoista

Rajasalo, Jorma & Kurkinen, Jari: Talvi- ja jatkosodan linja-autot. Tiedot maamme sotavuosien 1939-44 linja-autoista. Lahti: Suomen Linja-autohistoriallinen Seura, 2007. ISBN 978-952-99799-1-8. 207 sivua, 270 kuvaa.

Teos Talvi- ja jatkosodan linja-autot perustuu vantaalaisen linja-autoharrastajan Jorma Rajasalon (1949–2017) pitkäjänteiseen tutkimustyöhön sota-ajan linja-autoista. Hän oli tutustunut aiemmin toimineen Sota-arkiston asiakirjoihin ja näin selvittänyt tuhansien linja-autojen rekisteritiedot. Teoksesta voi löytää lähes kaikki vuosina 1939–44 rekisterissä olleet linja-autot perustietoineen. Teoksen kirjoittaminen ja autojen valokuvien kerääminen tapahtui laajan yhteistyöverkoston avulla vuosina 2006–07.

Sota-ajan linja-autojen tietoja löytyy Kansallisarkiston toimipisteistä. Monet arkistomapit ovat löydettävissä entisillä Sota-arkiston ns. tulonumeroilla. Linja-autojen löytäminen näistä arkistoista edellyttää talvi- ja jatkosodan pakko-ottojen, SA-rekisteröinnin, puolustusvoimien auto- ja huoltovarikkojen sekä autojen palautusjärjestelmien tuntemusta. Osa kalustosta oli kotirintamalla eli Kotijoukkojen esikunnan alaisten liikennetoimistojen alaisessa KH-liikenteessä. Rauhan tultua linja-autot jatkoivat liikenteessä ja niiden tiedot löytyvät paikallisten kansanhuoltojen arkistoistakokonaisuuksista. Rekisterinumerot saattoivat vaihtua useastikin sotavuosien aikana, joten niiden kanssa pitää olla tarkkana.

Kirjoitin teokseen artikkelit 1930-luvun linja-autonalustoista ja -koreista, talvisodan syistä ja seurauksista, liikennöintiolosuhteista, säännöstelystä ja ajoneuvojen pakko-otoista. Merkittävä osa puolustusvoimien käytössä olleista linja-autoista muutettiin ambulanssiautoiksi. Lyhyen välirauhan aikana liikenne saatiin käyntiin häkäpyttyjen avulla. Jatkosodan aikana kalusto oli kovilla etenkin Itä-Karjalan laajoilla alueilla, pitkät välimatkat ja kehnot tieolosuhteet kuluttivat autoja.

Teoksen täydentää noin 270 valokuvaa linja-autoista, alan tekniikasta ja aikansa virallisista asiakirjoista. Merkittävä osa valokuvista on harvinaista, ennen julkaisematonta kuvamateriaalia, jonka yrittäjät luovuttivat käyttöömme.

Kuvat: Salolaisen Pekka Laineen linja-auton taakse on asennettu häkäkaasulaitteet. (ELKAn kokoelmat) – Naamioitu ambulanssi Kajaanissa helmikuussa 1940 (SA-Kuva) – Sotkamolaisen Väinö A. Korhosen Sisu vm. 1938 (Linja-autoliitto)