Ulkomaanliikenteen vuosisata. Suomalaiset kuorma-autot maailman teillä

Blomberg, Olli & Kurkinen, Jari & Nummela, Ilkka: Ulkomaanliikenteen vuosisata. Suomalaiset kuorma-autot maailman teillä. Helsinki: Ulkomaanliikenteenharjoittajat ry, 2000. ISBN 951-9294-86-4. 379 sivua, 510 kuvaa.

Ulkomaanliikenteen vuosisata -teoksen kirjoittaminen alkoi osaltani vuonna 1998 ja teos valmistui vuonna 2000. Teoksen päätoimittajana oli toimittaja Olli Blomberg. Tutkimustyön tarkastajana ja erilaisten yhteenvetojen kirjoittajana toimi taloushistorian professori Ilkka Nummela Jyväskylän yliopistosta.

Tehtäväni oli selvittää ulkomaanliikenteen alkaminen ja kehitys ennen vuotta 1960. Tämä koski lähinnä Ruotsiin ja Norjaan suuntautunutta liikennettä. Työssä käytimme myös naapurimaiden arkistoja ja tullitilastoja. Haastavinta oli löytää se maamme ensimmäinen ulkomaanliikenteen kuorma-auto, joka vuonna 1925 ylitti valtakunnanrajan Tornion tullissa. Mutta löytyihän se autoilija lopulta Haaparannan tullikamarin puomikirjoista ja hänen poikansa kertoi isänsä kuorma-autoilusta. Lisäksi tarkastelin Neuvostoliittoon ja Venäjälle suuntautunutta kuorma-autoliikennettä. Tutkin tukinajoa Suojärvellä 1930-luvulla ja sodanaikaisia kuljetuksia Petsamossa, jossa vierailin parikin eri kertaa. Tehtäviini kuului selvittää kaikkien tulliasemien ja satamien kautta tapahtunut kuorma-autoliikenne. Vierailin kaikilla Ruotsin vastaisilla raja-asemilla Torniosta Karesuvantoon asti. Norjan vastaisilla raja-asemilla vierailin Kilpisjärveltä Näätämöön asti. Venäjän raja-asemilla vierailin välillä Vaalimaa–Raja-Jooseppi. Selvitin myös puutavarakuljetusten rajanylitykset vuoteen 1964 asti. Pyrin kaikilla raja-asemilla löytämään iäkkäitä tulli- ja rajamiehiä saadakseni luotettavaa tietoa rajaliikenteen kehittymisestä.

Olli Blomberg kirjoitti teokseen muualle maailmaan suuntautuneen suomalaisen kuorma-autoliikenteen historiaosuudet. Teoksesta on jo muodostunut klassikko ja pysyvä kivijalka maamme kansainvälisen liikenteen tutkimuksessa.

Kuvat: Kirjan kansi – Vaasalainen Axel Williamsson liikennöi 1960-luvun alussa Volvo Titanilla Vaasasta Osloon. (Pekka Honkanen) – Mäntsäläläisen Eino Mikkolan Jyry-Sisulla liikennöitiin Suomen ja Länsi-Saksan välillä. (Pekka Honkanen) – Itäliikenteen veteraaneja Haminassa elokuussa 1965 (Jukka Pynnösen kokoelmat)